Värdegrunder

Målsättningen för oss är att i alla led göra vad vi kan för att minska påverkan på miljön och mänskligheten.

 
 

Ansvar för naturen

Galio tar miljöfrågorna på allvar och tänker dagligen på hur vi kan effektivisera vårt arbete på ett sätt som blir ännu mer miljövänligt. Vi strävar alltid efter att välja och använda oss av miljömärkta produkter och vi samarbetar bara med leverantörer och partners som strävar mot samma vision.

Minimera negativ miljöpåverkan

Målsättningen för oss är att i alla led göra vad vi kan för att minska miljöpåverkan. Vi tycker att alla delar är viktiga, alltifrån små förändringar i den dagliga verksamheten till större projekt. Några av de åtgärder som vi genomfört är:

  • Vår 3PL leverantör där alla våra produkter distribueras värms och drivs med el från vindkraftverk. I Lagerhallarna används även LED-belysning.

  • I största möjlig mån används emballage som går i linje med miljön och dess påverkan.

  • Vi har bytt ut vår bilpark till miljövänligare hybridbilar.

  • Vi väljer i största mån smarta material som är snällare mot framtiden, ett konkret exempel är vår konfettikanon med konfetti som regnar bort utan att påverka miljön.

  • Prioriterar distansmöten för att minska transporterna.

Returhantering

Att minimera antalet returer är en annan önskvärd hållbarhetsstrategi. Vi erbjuder fria returer, men arbetar för att ge dig som kund professionell vägledning till rätt val av produkt för att minimera risken för en retur. En retur påverkar miljön i flera hänseende såsom personresan, godstransporten så väl som eventuellt nytt emballage. 

Kvalitet & miljö

I arbetet för att uppnå optimal kvalitet tillsammans med minsta möjliga miljöpåverkan handplockar vi våra underleverantörer. Kvalitet prioriteras alltid framför pris samtidigt som vi är ytterst måna om att våra leverantörers anställda har en trygg och rättvis arbetssitaution, vilket leder till trygghet för dig som kund. För att säkerställa att våra krav på tillverkning och kvalitet efterföljs hos våra leverantörer utför vi personliga besök, stickprovskontroller och ankomstkontroll. Dessutom använder vi oss av två olika certifieringar, Öko-tex och WRAP.

Öko-tex är ett internationellt kontrollorgan som är världsledande för textilier. En certifiering hos Öko-tex garanterar att kläderna inte innehåller några skadliga ämnen som kan vara farliga för huden och hälsan.

WRAP är en organisation som ställer krav på att företag inte använder sig av barnarbete, tvångsarbete eller sysslar med trakasserier eller missbruk av något slag. Utöver kram på minimilöner och arbetstid ställer WRAP även krav på säkerhet, hälsa och miljömedvetenhet hos producenten. När du handlar hos oss gör du det med gott samvete.

En del av Galios hållbarhetsstrategi innebär att vi också engagerar oss för ansvarsfull tillverkning. Det innebär att när vi väljer en leverantör för att tillverka produkter under vårt eget märke vill vi att de signerar och samtycker till alla punkter i vår Supplier Guide. I vår Supplier Guide finns våra villkor och krav när det kommer till produktion, kvalitet och leverans.

Förutom att våra leverantörer ska signera vår Supplier guide, så kontrolleras våra leverantörer med jämna mellanrum av en tredjeparts firma som gör en sk audit. Under en audit kontrolleras fabriken på flera punkter, exempelvis arbetsförhållanden, som bl a innebär att leverantören ska ha rättvisa löner, betala ut övertid och se till att regler för raster, dygnsvila och max antal arbetstimmar per vecka följs. Även miljön kontrolleras, exempelvis i form av nödutgångar och klimatet i fabriken.

 
 

Engagemang

Vårt mål är att vara det schyssta alternativet. Och det går hand i hand med att ge till och samverka med andra organisationer som inger hopp och bidrar till att världen blir en bättre plats.  

Galio of Sweden brinner för att ge alla en trygg och säker start i livet. Galio vill hjälpa till och forma en trygg framtid i skolan för hela världens barn och ungdomar. Galio är stolta bidragsgivare till projekt som förändrar världen till en bättre plats. 

För att stärka, hjälpa och inge hopp till Sveriges unga.

Hjälper föräldrarlösa barn i Indien med utbildning och en trygg plats att bo på.

 

 

Samarbeten

Galio samarbetar med företag som liksom oss står för hög kvalité, miljömedvetna val, trygg och mobbningsfri skola och nätkärlek. Galio of Sweden är en del av utvecklingskoncernen Cimon Enterprise som sedan 1988 har utvecklat bolag som nått stor framgång, både i Sverige och internationellt. Vi levererar våra produkter till unga vuxna över hela Sverige såväl som till produktionsbolag och reklambyråer.

Baetes Tech