Vad är GDPR?

Galio of Sweden välkomnar den nya GDPR-lagstiftningen och vi är dedikerade både till att säkerställa att de krav som den nya lagstiftningen innebär. Efter noggrant analys- och undersökningsarbete har vi vidtagit de åtgärder som krävs för att möta kraven enligt GDPR, vilket innebär att Galio of Sweden är helt förenligt med GDPR. För dig som användare, d.v.s. konsument eller skola, presenterar vi på denna sida de viktigaste delarna av detta arbete.

Nyttiga länkar

Galio of Swedens arbete med säkerhet

Att skydda våra användares säkerhet och integritet är en av våra mest fundamentala uppgifter. Därför arbetar vi löpande och metodiskt med dataskydd och säkerhet.

Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar för att säkra dina personuppgifter: 

  • Galio of Sweden.se är byggd utefter de senaste industristandarderna när det gäller lagring, behandling och kommunikation av känslig information, så som personuppgifter och lösenord. Till exempel används SSL/TLS och envägshash-algoritmer
  • Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet
  • All data lagras inom Sverige med viss tillfällig hantering inom EU/EES. All data finns säkerhetskoperiad på flera olika platser
  • Vi har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat: Incidenthantering, riskanalys, mjukvaruppdateringar, mjukvaruutveckling samt upplärning och utbildning
  • Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet
  • Galio of Swedens medarbetare är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver