Hämta din sparade mössa

Fyll i den E-post som angavs när du sparade din mössa och klicka på hämta så laddas mössan in precis där du slutade...

Graduation for Everyone

Med fonden Graduation for Everyone vill Galio of Sweden vara med och hjälpa studenter som inte har råd att bekosta sin studentmössa själva. Graduation for Everyone är Galios sätt att ge tillbaka till de människor som ska forma samhällets framtid.

Praktiskt om studentfonden

I samband med att Galio tecknar samarbetsavtal med elevkåren på skolan är gymnasieskolan automatiskt med i Graduation for Everyone. Vi tar tillsammans kontakt med skolans kurator, informerar om fonden varpå kurator skickar ansökan till Galio of Sweden. I ansökan behöver inga personuppgifter anges för de studenter fondansökan avser. Vid godkänd ansökan får studenten en kod att lägga in vid beställning på webben. Koden är sekretessbelagd i Galios system.