Hämta din sparade mössa

Fyll i den E-post som angavs när du sparade din mössa och klicka på hämta så laddas mössan in precis där du slutade...

Galio Klimat  

En hållbar student för alla

Galio tar miljöfrågorna på allvar och tänker dagligen på hur vi kan effektivisera vårt arbete som är ännu mer miljövänligt. Vi strävar alltid efter att välja och använda oss av miljömärkta produkter och vi samarbetar bara med leverantörer och partners som strävar mot samma vision.

 

Minimera negativ miljöpåverkan

Målsättningen för oss är att i alla led göra vad vi kan för att minska miljöpåverkan. Vi tycker att alla delar är viktiga, alltifrån små förändringar i den dagliga verksamheten till större projekt. Några av de åtgärder som vi genomfört är:

  • Vår 3PL leverantör där alla våra produkter distribueras värms och drivs med el från vindkraftverk. I Lagerhallarna används även LED-belysning.

  • Vi optimerar packningen av ordrar på sätt såsom att minimera luften i paketen och genom att inte använda onödiga förpackningar. I största möjlig mån används emballage som går i linje med miljön och dess påverkan.

  • Vi har bytt ut vår bilpark till miljövänligare hybridbilar.

  • Vi väljer i största mån smarta material som är snällare mot framtiden, ett konkret exempel är vår konfettikanon med konfetti som regnar bort utan att påverka miljön.

  • Prioriterar distansmöten för att minska transporterna såväl som i dagens situation även minskar smittspridningen.

  • Våra studentmössor finns i både ekologiskt och veganskt utförande.

 

Returhantering

Att minimera antalet returer är en annan önskvärd hållbarhetsstrategi. Vi erbjuder fria returer, men arbetar för att ge dig som kund professionell vägledning till rätt val av produkt för att minimera risken för en retur. En retur påverkar miljön i flera hänseende såsom personresan, godstransporten så väl som eventuellt nytt emballage.